Digidexo.com

Singulair bivirkninger hos spedbarn

Singulair er et reseptbelagt legemiddel som brukes til behandling av astma og allergi. Det fungerer ved å blokkere virkningene av leukotriener, en substans kroppen produserer når de eksponeres for et allergen. FDA har godkjent bruk av Singulair i babyer så unge som seks måneder å behandle sesongmessige allergier. Det er FDA-godkjent for å behandle astma pasienter på 12 måneder og eldre. For babyer og små barn, er det dispenseres som granulat som kan legges til mat eller drikke.

Gastrointestinale effekter

Noen babyer tar Singulair kan oppleve en urolig mage, magesmerter, tarmbesvær eller diaré.

Kalde Symptomer

En feber, rennende eller tett nese og hoste er ofte oppleves av babyer og små barn som tar Singulair.

Skin

Tørr, kløende hud eller utslett kan være en bivirkning av Singulair.

Andre ikke-alvorlige bivirkninger

Små barn tar Singulair kan ha hodepine, svimmelhet, synsforstyrrelser, økt tørste, tretthet eller halsbrann.

Alvorlige bivirkninger

Noen bivirkninger av Singulair er et tegn på et mulig problem eller komplikasjon og må rapporteres til lege. De inkluderer tegn på leversvikt som gulsott eller mørk urin, rask hjerterytme, aggressiv atferd, uvanlige blåmerker eller vedvarende influensalignende symptomer.