Digidexo.com

Hva er Bitartrate?

Hydrocodone bitartrate, det generiske navnet for Vicodin, Lortab og Norco, er et opioid analgetikum foreskrevet for å avlaste moderat til moderat alvorlig smerte. Mange legemidler kombinere hydrocodone bitartrate med paracetamol, et ikke-narkotiske smertestillende og feber redusering. Bitartrat refererer til en syre tartrat, som er en type av salt.

Funksjon

Hydrocodone bitartrate rettet opiatreseptorer i det sentrale nervesystemet, som endrer måten hjernen din oppfatter smerte.

Side Effects

Vanlige bivirkninger av hydrokodon bitartrate er svimmelhet, tretthet, kvalme, oppkast, forstoppelse, ørhet og humørsvingninger. Alvorlige bivirkninger som krever øyeblikkelig legehjelp er anfall, besvimelse, uvanlig tretthet, langsom eller overfladisk pust, gul hud, eller mørk urin. Pasienter som har tatt hydrocodone bitartrate regelmessig eller i høye doser kan oppleve abstinenssymptomer når de slutter å ta medisinen.

Advarsel

The Drug Enforcement Administration klassifiserer hydrocodone bitartrate som et Schedule III kontrollert stoff. I oktober 2009, regnes som den DEA heve kontrollen til Schedule II, noe som indikerer et stoff som bør sterkt begrenset på grunn av sin høye sjansen for misbruk og sin addictiveness.