Digidexo.com

Hva er TTP og ITP?

Hva er TTP og ITP?


Blodplater er celler i blodet som er ansvarlige for blodpropp. Når platetallet faller under normalt nivå, er denne tilstanden kalles trombocytopeni. Det kan være forårsaket av legemidler, antistoffer, benmarg dysfunksjon eller infeksjoner. ITP og TTP er tilstander som følge av redusert blodplater.

Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)

ITP er en ervervet forstyrrelse på grunn av ødeleggelse av blodplater etter immun-mediert antistoffer, og også ved inhibering av blodplate-frigjøring fra benmargceller. Det tar en akutt kurs hos barn, etter en infeksjon. Hos voksne er den en kronisk tilstand. Sekundær ITP er forbundet med lidelser som systemisk lupus erythematosus (SLE), HIV og hepatitt C. Pasienter med ITP har en tendens til å blø og blåmerke veldig enkelt.

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

TTP er preget av liten dannelse av blodpropper i microvascular sirkulasjon. Trombocytopeni resultater fra blodplate forbruk og vevsskader følger av nedsatt blodtilførsel til organer. Primær TTP er assosiert med ervervede autoantistoffer. TTP er betegnet sekundær når forårsaket av metastatisk kreft, systemisk infeksjon, organtransplantasjon, stråling, kjemoterapi, medikamenter eller disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Pasienter med TTP har en tendens til å blø og blåmerke også. Disse pasientene er også blodfattig, på grunn av ødeleggelse av røde blodceller. Siden TTP involverer flere organsystemer, presenterer det et bredt spekter av symptomer som hodepine, synsforstyrrelser, svimmelhet, personlighetsforandring, forvirring, sløvhet, koma, kramper, lammelser, feber, brystsmerter, pustevansker, magesmerter, kvalme, oppkast, diaré og ledd- og muskelsmerter.

Behandling av ITP og TTP

ITP forbedrer gjerne av seg selv i løpet av noen få dager til uker uten behandling. Barn med ITP bør unngå kontaktsport på grunn av risiko for miltruptur. Overvåking av blodplater er nødvendig før pasienten er sett å være utvinne.

TTP kan være en livstruende tilstand og krever sykehusinnleggelse. Plasmautskifting for å fjerne antistoffer fra blod, transfusjon av blod og blodplater som er nødvendig, og kortikosteroid administrasjon er bærebjelkene i behandlingen.