Digidexo.com

Forsinket behandling for Rectumcancerregisteret

Rektal cancer er en form for kreft i tykktarmen som forekommer i endetarmen, den nedre del av tykktarmen. Forsinket kreftbehandling kan kreve invasiv kirurgi og mer langvarig behandling enn tidlig kreftbehandling.

Invasiv kreft kirurgi

Ifølge Mayo Clinic, kan endetarmskreft som ikke er behandlet tidlig spres til resten av tykktarmen, og kan kreve kolektomi kirurgi for å fjerne det parti av kreft i tykktarmen.

Advanced Cancer Surgery

Avansert endetarmskreft kan føre til blokkering i tykktarmen som kanskje må fjernes kirurgisk.

Kjemoterapi

Kjemoterapi kan anvendes i kombinasjon med kreft kirurgi for å drepe kreftceller, inhiberer tumorvekst eller lindre symptomer med målrettet kreft cytostatika.

Stråleterapi

Kraftige stråler av energi kan anvendes til å krympe før kreftsvulster kirurgi eller for å drepe rektale kreftceller.

Tidlig kreftbehandling

Tidlig kreftsvulster i endetarmen kan fjernes helt under en koloskopi, og kan ikke kreve ytterligere kirurgi eller behandling.