Digidexo.com

Hva er Oticon Teoretiske verktøy?

Hva er Oticon Teoretiske verktøy?


Oticon audiologi forskere utvikle teorier om nedsatt hørsel for å møte behovene til personer med nedsatt hørsel. Forskningsresultater lede arbeidet med produsenter av medisinsk utstyr og bistå psykiatriske samfunnet i å forstå den følelsesmessige patologi av hørselstap.

Spatial Hearing

Spatial hørte innebærer å bestemme stedet som lyden som kommer. Basert på klinisk forskning, hypothesizes Oticon romlig hørsel teori om at den hørselshemmede mister evnen til å høre høyfrekvente lyder over, og foran, dem først. Evnen til å høre lavfrekvente lyder nedgang på venstre side først.

Frekvensbånd

Effektene av høreapparater med frekvens båndbredde oppdagelser opp til 10.000 hertz (Hz) ble studert av Oticon forskere. Det ble oppdaget at mens lydkvaliteten instrumenter var bedre på frekvenser opp til 16 500 Hz, tale kunne ikke bli hørt ordentlig på frekvenser over 10.800 Hz. Oticon teori credits moderne høreapparater som mer fordelaktig for den daglige kommunikasjonen.

Tilkoblingsproblemer

Oticon theorizes at hørselstap isolerer funksjonshemmede fra sosial interaksjon. Den endelige effekten av fortsatt hørselstap resulterer i ensomhet, frustrasjon, depresjon, redusert årvåkenhet og nedsatt hukommelse.