Digidexo.com

Etiske dilemmaer, med språkbarrierer og Informert Medical Samtykke

Etiske dilemmaer, med språkbarrierer og Informert Medical Samtykke


Grunnlaget for å innhente samtykke kom som et resultat av de medisinske eksperimenter og forskning som skjedde under andre verdenskrig. Behovet for å etablere parametere og retningslinjer for bruk under utprøving av medisinsk personell, vakter, ledere og andre som er involvert med konsentrasjonsleir og dødsleiren grusomhetene ble nødvendig. I forkant av Nürnbergprosessen, ingen regler eller konkrete forskrifter ble dokumentert å hindre medisinsk eksperimentering og prosedyrer på uvillige deltagere.

Språkbarrierer

Informert samtykke gir individet til juridisk og etisk rett til å gjøre valg om helsetjenester. Feil kan forekomme i diagnose, behandlinger og prosedyrer når engelsk ikke er hovedspråket, og vanskeliggjør muligheten til å få et fullt informert samtykke. Etisk sett er leger forpliktet til å inkludere pasienten i helsevesenet beslutninger. Føderale og statlige lover veilede helsepersonell i innhenting av samtykke, herunder bruk av tolk. The United States Department of Health and Human Services 'regulering 45CFR46.116 krever informert samtykke innhentes bare i språk som forstås av pasienten eller en proxy valgt av pasienten.

Ekstra Betraktninger

Mange mennesker føler en følelse av hjelpeløshet når syke og at valgene er ute av deres kontroll. Evnen til å forstå komplekse prosedyrer, alternativ behandling og utfallet kan bli påvirket av språk samt literacy nivå, mental kompetanse og stressnivå. Skriftlig samtykke er ikke nødvendig for alle prosedyrer, men kan kreve en diskusjon, slik som for blodprøver eller røntgen. Den enkelte som kan nekte omsorg indikerer ikke nødvendigvis inkompetanse selv om omsorgen foreslått er livreddende. Spesielle telefon oversettere eller tolker, for å innhente informert samtykke, er tilgjengelig i mange fasiliteter for å unngå juridiske og etiske problemstillinger.

Nürnberg-koden

Nuremberg Code, utgitt i 1949, var det første forsøk på å sette standarder for å dømme personer involvert i medisinske eksperimenter og forbrytelser i Nazi-Tyskland. Prinsippet om informert samtykke til medisinsk behandling med mennesker var et resultat av av Nürnberg-koden og forbyr bruk av utilbørlig press, trusler, bedrag eller ploys å få samtykke. Koden, mens et skritt fremover, ikke tjene til å håndheve reglene for å innhente samtykke, så brudd fortsatte å skje i Europa og USA.

Tilleggs Historie

Av 1964 ble Helsinkideklarasjonen etablert tegning fra Nürnberg Kode for grunnleggende regler for å ytterligere beskytte deltakerne i forskning og medisin. Erklæringen etablert kravet om uavhengig veiledning for deltakere og gjennomgang av data. Det også nektet publisering av eventuelle forskningsprosjekter som ikke hadde blitt vurdert eksternt. Av 1974, den amerikanske Kongressen etablerte nasjonale forskningsloven som følge av pågående uetisk praksis i forskning og medisin. Målet med loven var å bedre kontrollere behandlingen av menneskelige aktører som er involvert i medisinsk forskning og skaffe et fullt informert samtykke.