Digidexo.com

Hva er normalt Høyreventrikulært press?

Hva er normalt Høyreventrikulært press?


Hjertet har fire kamre: en høyre og venstre ventrikkel og en høyre og venstre atrium. Hvis du har hjerteproblemer, kan legen din måle presset i disse kamrene.

Funksjoner

Blood retur fra resten av kroppen din kommer inn i hjertet gjennom høyre atrium, er gått til høyre ventrikkel og rutes til lungene. Oksygenrikt blod returnerer fra lungene til det venstre atrium, er pumpet inn i den venstre ventrikkel og føres til resten av kroppen.

Funksjon

En lungearterien kateter kan settes inn gjennom en av dine store sentrale venene inn i høyre side av hjertet ditt til å måle høyre ventrikkel press.

Identifikasjon

Målt trykk når høyre ventrikkel kontrakter for å sende blod til lungene kalles det systoliske trykket. Når høyre hjertekammer slapper av, er det lavere trykket kalles det diastoliske trykket.

Expert Insight

Ifølge LiDCO, et selskap som gjør kardiale sensorer for sykehus, bør den normale høyre ventrikulære trykket være 15 til 25 mm Hg systolisk og 0 til 8 mm Hg diastolisk.

Betydning

Når en helse-omsorg leverandøren ser på høyre ventrikkel trykkavlesningene, hun vil også vurdere trykkavlesningene fra andre hjertekamrene. De kombinerte data vil gi henne hint om hva som skjer i ditt hjerte.