Digidexo.com

Kronisk syke barn og atferdsproblemer

Kronisk syke barn og atferdsproblemer


Legene definerer kroniske sykdommer som forholdene som varer lenger enn tre måneder, og forstyrre daglige aktiviteter, ifølge University of Michigan Health System. Disse sykdommer har en tendens til å kreve mye av medisinsk behandling. Noen voksne synes det er vanskelig å forholde seg til sykdommer som passer definisjonen av "kronisk". Barn kan finne det enda vanskeligere å takle.

Kronisk sykdom og atferd

Hver kronisk syke barn kan takle tilstanden hans annerledes. Selv om noen barn kan utvise normal atferd, kan andre barn viser atferd som blir aggressive eller bli opprørsk, ifølge American Academy of Pediatrics. Noen ungdommer kan handle ut ved å slå til illegale rusmidler, kjører hjemmefra eller å nekte å behandle sine forhold.

Forebygging og løsning

Barn med kroniske sykdommer bør få lov til å uttrykke sine følelser. Barnesykehuset foreslår lar barna verbalt dele sin frykt og følelser. Et alternativ er å la barn å uttrykke seg kreativt gjennom aktiviteter som tegning og fremføre musikk.

Advarsel

Brå endringer i atferd og humør bør undersøkes av helsepersonell. Andre faresignaler å se etter inkludere endringer i matvaner, ønsker å være isolert og manglende samarbeid med medisinsk behandling.