Digidexo.com

Hva er mangefasettert demens?

Demens er en medisinsk tilstand som resulterer fra et tap på flere fasetter av hjernens funksjon. Folk har en større risiko for å utvikle demens som de blir eldre. En vanlig form for demens er Alzheimers sykdom.

Språk

Demens inkluderer et tap av språkferdigheter, ifølge US National Library of Medicine. Pasienter kan ha problemer med å komme opp med navnet på et kjent sted eller objekt.

Minne

Demente har alvorlige minne mangler og kan glemme detaljer om nylige hendelser og vesentlige hendelser i sitt eget liv. Disse pasientene kan forlegge brukte elementer og gå seg vill i omgivelser som pleide å være kjent for dem.

Perception

Personer med demens kan ha problemer med å lese og skrive, de kan ha vrangforestillinger og ikke være i stand til å oppfatte fare.

Emosjonell Behavior

Personer med demens kan miste sine sosiale ferdigheter og erfaring personlighetsforandringer. Disse pasientene kan slutte å engasjere seg i sosial kontakt med venner og familiemedlemmer.

Kognitive ferdigheter

Demente kan ha vansker med abstrakt tenkning, beregninger og dom.