Digidexo.com

Hva er meningen med A1C i diabetes?

A1C er en blodprøve som brukes til å måle gjennomsnittlig blodsukker over de foregående to til tre måneder og et viktig skritt i å overvåke hvor godt blodsukkeret blir kontrollert hos diabetikere. Den A1C test blir også referert til som HbA1c testen, det glykerte hemoglobin test eller glycohemoglobin test.

Funksjon

Blood inneholder hemoglobin som frakter oksygen til cellene i kroppen. Sukker i blodet, også kjent som glukose, vil forholde seg til hemoglobin og bli glycated. En A1C test måler prosentandelen av glykosylert hemoglobin i blodet.

Advarsel

En A1C mellom 4 og 6 prosent regnes velkontrollerte diabetes. Mer enn 7 prosent setter diabetikere på et høyere risiko for hjerneslag, nevropati og sykdommer i øyne, hjerte eller nyrer.

Testing

Testing A1C oppnås gjennom analyse av en blodprøve. Denne blodprøven kan gis når som helst uten forberedelser.

Expert Insight

Det anbefales å ha en A1C test hver 4-6 måneder, avhengig av hvor godt kontrollert diabetes er.

Betraktninger

Hvis et A1C er mer enn 7 prosent for en lengre periode, vil legen sannsynlig re-evaluere behandlingsplan for å få bedre kontroll av blodsukker.