Digidexo.com

Hvor å Test en voksen for Dysleksi

Hvor å Test en voksen for Dysleksi


Dysleksi er en lidelse som påvirker en persons evne til å formatere ord. Dette vil føre dem til å ha problemer med lesing og skriving, og mispronounce ord når de snakker. Det er viktig å detektere dysleksi så tidlig som mulig slik at individet kan få riktig behandling for å hjelpe dem til å overvinne den lidelse. Testprosessen for dysleksi er den samme uavhengig av om vedkommende er barn eller voksen, men de fleste barn som viser typiske dysleksi skiltene er tatt med til en spesialist når de er unge for testing.

Hvor å Test en voksen for Dysleksi

•  Lær den enkeltes slektshistorie og generell bakgrunn, enten ved å intervjue dem eller deres foreldre. Se etter en historie eller psykiske lidelser i familien, og spør hvordan den enkelte utført i skolen.

•  Lytt til personen snakke og identifisere hvis de mispronouncing mye multi-stavelse ord. Dette er et vanlig tegn på dysleksi.

har den enkelte lese fra en bok, og se om de gjør en masse feil, spesielt når det gjelder ord som ligner i utseende (for eksempel "form" og "fra").

Ha den personen skrive en novelle, og undersøke historien for stavefeil, spesielt med ord som ligner.

Hint

  • En spesialist vil kunne vurdere en voksen med dysleksi og gi behandling for dem. Ikke to dyslektikere er like, så behandlinger vil variere.