Digidexo.com

Hva er arvet Traits overlevert gjennom?

Hva er arvet Traits overlevert gjennom?


Arvet trekk er egenskaper, både synlige og skjulte, som kontrolleres av gener, små segmenter av DNA som ligger på kromosomparene. Ett kromosom er arvet fra hver av foreldrene. I nesten alle organismer, er avstemt gener mellom disse to kromosomer. Noen egenskaper blir styrt av et enkelt gen, men i de fleste tilfeller trekk er laget av flere gener som virker på hverandre.

Enkelt-gen Traits

Single-genet, eller monogene, er egenskaper styres av et enkelt gen par. Cystisk fibrose, for eksempel, blir styrt av et enkelt gen på humant kromosom 7. En gitt enkelt-gen egenskap kan være dominant eller recessive. En organisme med to matchende gener vil uttrykke at genetiske trekk. En organisme med en dominant og en recessiv gen vil uttrykke den dominerende egenskap. I cystisk fibrose, er sykdomsfremkallende genet recessivt. Dette betyr et barn født med bare én kopi av genet vil ikke ha cystisk fibrose; i stedet, vil den dominerende ikke-cystisk fibrose genet skal uttrykkes. Et barn med to kopier, vil imidlertid ha sykdommen.

Komplekse Traits

De fleste trekk er styrt av multiple gener. Menneskelige øye farge, for eksempel styres ved hjelp av minst tre forskjellige gener. Måten disse genene blandes sammen i et barn bestemmer hva hans øyenfarge vil bli. Også, ikke alle single-genet parene er bare dominant eller recessiv; humant blodtyping avhenger av to dominante gener, med den recessive egenskap å være fravær av disse to gener. Menneskeblod kan ha en A antigen, en B antigen, eller ingen av delene. Barn født med en enkel eller dobbel A vil ha type A blod - men verken A eller B er dominant. Barn med både en A og en B-genet vil ha AB blodtype.

Sex-Related Traits

I alle høyere organismer, spesielt et kromosompar, referert til som X og Y på grunn av deres former, bestemme kjønnet til en organisme. Hos hann organismer, er Y-kromosom mangler et stort antall gener. Dette betyr gener som finnes på X som ville være koblet sammen med en av de manglende gener i Y vil automatisk bli uttrykt i den mannlige organisme. Egenskaper i mennesker som fargeblindhet og hemofili er funnet på kjønnskromosomene, og dermed er langt mer sannsynlig å bli uttrykt i en mannlig.

Genotype og fenotype

Genene i en persons DNA, enten disse gener blir uttrykt eller ikke, er referert til som en genotype. Egenskaper som kommer til uttrykk kalles fenotype. Dette er viktig i å diagnostisere genetisk sykdom. En person som er helt frisk kan ha én kopi av cystisk fibrose genet; da dette genet er recessivt, vil personen viser ingen tegn på sykdommen. Men han er en bærer. Hvis han gifter seg med en annen person med et enkelt eksemplar av det samme genet, det er en 25 prosent sjanse ethvert barn de gravide vil også ha cystisk fibrose, og en 50 prosent sjanse for at barnet vil ha et enkelt eksemplar. Familier som svoger ofte, som de kongehusene i Europa, er mer sannsynlig å ha uttrykt genetiske lidelser på grunn av den høyere sjanse for bærere av det samme genet conceiving barn sammen.