Digidexo.com

Pleiere og depresjon

Pleiere og depresjon


Omsorgspersoner står overfor en rekke utfordringer, både fysisk og psykisk, som avhenger av nivået av omsorg blir gitt og disponering av pasienten eller familiemedlem blir tatt vare på. Omsorgsperson påkjenninger kan egge depresjon.

Definisjon

Ifølge Mayo Clinic, er alvorlig depresjon en lidelse som kan påvirke sinn og kropp. Det kan forårsake symptomer som følelser av frustrasjon og verdiløshet, endringer i søvnvaner og ryggsmerter.

Økt risiko

The Family Pleiere Alliance sier det vesentlige av Omsorgssvikt ikke føre til depresjon, men noen av de situasjonene som følger med den, og de følelsene de lokke fram, kan sette omsorgs økt risiko.

Spenninger

Hyppig gråt, følelser av isolasjon og frustrasjon, utmattelse, søvnmangel og andre faktorer som Omsorgssvikt kan innebære kan føre til depresjon, ifølge familien omsorgs Alliance.

Prevalens

Så mange som halvparten av omsorgspersoner har rapportert opplever depressive lidelser eller symptomer, Family Pleiere Alliance tilstander, med de fleste av de som omsorg for mennesker med Alzheimers og demens.

Anbefalinger

The National Institute of Mental Health anbefaler at omsorgspersoner og andre som tror de kan være lider av depresjon gjør ting for å dempe den, for eksempel å sette realistiske mål, delta i andre aktiviteter og bryte store oppgaver i mindre.