Digidexo.com

The Effect of Poverty på Infant Development

The Effect of Poverty på Infant Development


Effektene av fattigdom på et barns utvikling er vesentlig knyttet til mangelfull ernæring, hjemmemiljø, foreldre mental helse, og nabolaget forhold. Selv om effektene vare livet ut, de er mest merkbar i barnet i de første fem årene av livet mens han levde i fattigdom forhold.

Levekårs Knyttet til Nutrition

Tilstrekkelige midler til å kjøpe næringsrik mat, prenatal vitaminer, og helsevesenet er på toppen av listen påvirker den gravide kvinnen som lever i fattigdom. Ikke bare er disse grunnleggende nektet, men også mangel på transport og telefon begrenser tilgangen til noen medisinsk eller ernæringsmessig assistanse.

Rusmisbruk

Røyking og rusmisbruk er vanlige mestringsstrategier for deprimerte gravide kvinner som lever i fattigdom. Rus er direkte knyttet til prematuritet og lav fødselsvekt hos spedbarn. Det påvirker også utvikling av hjernen og kan føre til alvorlige nevrologiske lidelser.

Dårlig ernæring Impacts Learning

Barn som har blitt fratatt riktig ernæring har ofte lærevansker. De viser en lavere ordforråd og leseforståelse, og har problemer med matematikk og generell kunnskap.

Daily Care

Barn som lever i fattigdom mangler ofte positive daglig barnepass. Barn trenger positive stimulerende aktiviteter for å forbedre deres læring og motorisk utvikling, så vel som, tale og språk.

Misbruk

Fysisk og psykisk mishandling er mer sannsynlig å oppstå som et resultat av stress i en bolig i fattigdom forhold. Misbruket fører til traumatiske hendelser for mange barn.