Digidexo.com

Learning & Behavior Problemer forbundet med barne ADHD

ADHD ofte forekommer sammen med andre lidelser. Mange barn med ADHD har også opposisjonell trass lidelse, depresjon og angstrelaterte lidelser. Omtrent halvparten av disse barna med ADHD har også noen form for lærevansker. Kombinasjonen eller ADHD og andre forhold kan gjøre livet litt vanskelig for barnet. Behandlingsmuligheter bør erverves for å håndtere alle forhold påvirket barnet.

Opposisjonell Defiance Disorder (ODD)

Ifølge Barne Helse Website, om lag 35 prosent av disse barna med ADHD har også opposisjonell trass lidelse. ODD er preget av raserianfall, motstand mot autoritet og handlinger bevisst trass.

Depresjon

Omtrent 18 prosent av disse barna med ADHD har også en stemning lidelse. Depresjon er et eksempel på en stemning lidelse en kan ha.

Angstlidelser

Omtrent 25 prosent av barn berørt av ADHD har også en angstlidelse. Lidelsen kan være i form av generalisert angst, tvangslidelser eller Tourettes syndrom.

Dysleksi

Mange barn med ADHD har også noen form for lærevansker. Dysleksi, noe som påvirker leseferdigheter, er en av de vanligste lærevansker som oppstår sammen med ADHD.

Dysgraphia

Dessuten kan barn med ADHD lider dysgraphia. Dysgraphia er en funksjonshemming som påvirker et barns evne til å skrive leselig.