Digidexo.com

Hva er farene ved permetrin?

Permethrin er et syntetisk stoff som er brukt som et insektmiddel og insekticid. Det er oftest brukt for å drepe parasitter og deres egg. Hos mennesker, er en mild aktuell derivat av plantevernmiddelet brukes til å behandle skabb og lus. Den er tilgjengelig i pulver, støv, spray, emulgator og røykutvikling.

Typer

Noen av markedet og merkenavn permetrin går etter inkluderer Ambush, Cellutec, Dragnet, BW-21-Z, Eksmin, Ectiban, FMC 33297, Indothrin, Kafil, exmin, NRDC-143, Pounce, Kestrel, Pramex, PP 557, Torpedo og Qamlin.

Funksjon

Permetrin er egentlig et insektmiddel. Det er først og fremst brukes til å bekjempe skadedyr i en rekke avlinger. Noen av de mest vanlige avlinger permetrin anvendes på omfatter frukt, nøtter, bomull, grønnsaker, sopp og poteter.

Farene

Selv permetrin er nyttig som et pesticid, kan permetrin være farlig for dyr og mennesker. Det er nesten sikker på å forårsake store irritasjon i huden og øynene. Når den brukes injudiciously, kan permetrin selv føre til ufruktbarhet. Det er klassifisert som en ikke-giftig klasse II eller klasse III plantevernmiddel, referanse klassifisering for plantevernmidler som kan forårsake irritasjon på hud og øyne. På grunn av denne klassifiseringen, er permetrin ansett som en begrenset bruk av plantevernmidler (RUP).

Forgiftning

Hudirritasjon, rødhet, hevelse og utslett er de tidlige tegn og symptomer på forgiftning med permetrin. Andre tegn er irritabilitet til lyd og berøring, hoste, nummenhet, følelse av prikking, diaré, brennende følelse, svimmelhet, tretthet, overdreven spyttsekresjon, muskelrykninger, væske i lungene, kvalme og kramper. Disse symptomene kan variere avhengig av hva slags inntak. Før rushing til sykehuset, førstehjelp har som skal administreres. Dette bør innebære å gi pasienten frisk luft, skylle munnen, skylle øynene med friskt og rent vann, fjerne forurensede klær og vask huden med vann og såpe.

Økologiske og miljøeffekter

Permetrin er kjent for å forårsake noen skade på noen typer fugler, mens det kan være dødelig for andre. I fugler som fasaner, japansk vaktel og stokkand ender, er det ikke kjent for å forårsake noen toksisitet. Imidlertid er effekten nesten nøyaktig det motsatte i insekter og andre virvelløse dyr som lever av fisk. Inhaling visse mengder kan forårsake omfattende og umiddelbar skade på bluefish; steinbit; laks; regnbueørret og bluegill solabbor. Permetrin fører også til omfattende sammenbrudd i jord og grunnvann. Det er også kjent å debilitate næringskvaliteten av planter, vann og grønnsaker når de brukes i store mengder.