Digidexo.com

Hva er overfokusert i ADD?

Hva er overfokusert i ADD?


Legens gjenkjenne seks typer Attention Deficit Disorder. En av disse typene kalles "overfokusert." Barn med denne typen ADD har problemer skiftende deres oppmerksomhet fra ett tema til et annet.

Motstanden

Barn med overfokusert ADD kan også slite med opposisjonelle problemer. Deres psykologiske behov for å fokusere på én ting kan gjøre dem åpenlyst trassig til forsøk på å refokusere dem. Disse barna blir ofte fanget i negative tankesløyfer som fører til sinte oppførsel.

Worry

Barn med overfokusert ADD ofte opplever overdreven bekymringsfull. Blir tvunget til å skifte sin oppmerksomhet uten tilstrekkelig innledende tid kan gjøre dette symptomet verre. Barn kan bekymre gjenstand for sin hyperfocus.

Utholdenhet

Barn med overfokusert ADD har tendens til å ta tak i en idé eller løpet av handlingen og holde på det til tross for å bli fortalt det kan få negative konsekvenser. Dette nivået av engasjement kan være et positivt når kanalisert inn i positiv atferd.