Digidexo.com

Hørsels Intervention Teknikker

Hørsels Intervention Teknikker


Ører gi en person en følelse for sine omgivelser og utgjør en av de viktigste menneskelige sanseorganer. Hørsel er viktig for å avdekke trusler, forstå hva som skjer og kommunisere med andre. Betydningen av å høre Meritter intervensjon teknikker for å påvise og behandle personer med hørselsforstyrrelser, samt beskytte de delikate små organer som gjenkjenner lyd i situasjoner de kan være skadet.

Infant Screening

Grunnlagt i 1925, har den amerikanske Speech-Language-Hearing Association (ASHA) fungerte som en verge for fagfolk i tale-språk patologi, audiologi og hørselsvitenskaps felt siden den gang. Tidlig Hearing Detect og intervensjon (EHDI) program innen ASHA refererer til praksisen med å vurdere nyfødte for hørselstap før utskrivning fra sykehuset. I 2000 ble det bare om lag 40 prosent av nyfødte i USA screenet, men beskjedne tilskudd fra EHDI har siden økt det til 95 prosent. Nå er ca 33 barn som fødes hver dag i landet diagnostisert døve eller tunghørte og senere får behandling.

Skole Services

Mange skolesystemer gjennomfører regelmessige syn og hørsel screenings av elevene i skoletiden. Ved hjelp av tidlig deteksjon av hørselshemmede, skoler håper å hindre studenter fra unødvendig falle bak i klasser. I tillegg til å høre evalueringer, noen skoler og distrikter også tilby tilpassede svømme plugger, hørselvern enheter for jegere og musikere, gehørrehabiliteringsprogrammer og høreapparat evalueringer og beslag.

Yrker med hørselsfare

Høyt støy som forårsaker hørselstap utgjør en av de vanligste yrkessykdommer i USA Omtrent 30 millioner amerikanere får eksponering for farlige støynivåer regelmessig, noe som kan skade delikat hårcellene i det indre øret. Personer som arbeider jobber med høre farer bør bruke hørselsvern, for eksempel silikon eller danne plugger, eller ørevarmere. Noen farlige yrker omfatter de som omhandler brann sprakk, musikk konserter, video arkader, skyte en pistol, kinoer, motorsykler og sportsbegivenheter.

Høreapparat Technology

Påvisning av hørselstap fører til ytterligere inngrep i form av høreapparater. Opprinnelig, høreapparat teknologi involvert tunge, uhåndterlige design med vakuum-rør. Moderne løsninger omfatter digitalt programmerbare microchips og databehandling. Konvensjonelle analoge enheter bli programmert av en produsent for en bestemt frekvensrespons som er utpekt av en audiologist og forsterke all lyd på samme måte. Analoge programmerbare enheter tillate audiologist å programmere hjelpemiddel for en rekke lyttemiljøer, men er dyrere.