Digidexo.com

Glukose Vs. Laktose

Glukose Vs.  Laktose


Glukose og laktose er begge sukkere som metaboliseres på en annen måte på grunn av deres forskjellige strukturer. Imidlertid er glukose en komponent i sammensetningen av laktose.

Monosakkarid g Disakkarid

Glukose er et monosakkarid, rettkjedede alkoholer med minst tre karbonatomer. Laktose er et disakkarid, eller en blanding av to monosakkarider, en glukose og den andre galaktose.

Molecular Makeup

Laktose inneholder 12 karbonatomer, 11 oxygens og 20 hydrogenatomer. Glukose har seks karbonatomer, seks oxygens og 12 hydrogenatomer.

Strukturelle egenskaper

Glukose er representert enten i en rett kjede eller enkelt ring. Laktose er to ringer (en galaktose og en glukose) knyttet sammen av en beta obligasjonen på C1 (karbon 1) og C4 (karbon 4).

Metabolisme

Glukose metaboliseres av glykolyse, en syklus å bryte ned sukker til energi komponenter. Polysakkarider, slik som laktose, krever enzymet laktase til å bryte ned de to koblede monosakkarider før forbrenningen. Personer som er laktose intolerant vanligvis mangler enzymet laktase i sine systemer, og derfor har en vanskelig tid behandlingen laktose.

Foods

Menneskekroppen bruker glukose som en viktig kilde til energi og det er til stede i de fleste karbohydrater og matvarer som inneholder dem, mens laktose er i hovedsak funnet i meieriprodukter og melk.