Digidexo.com

Hvor å Fastsette Press på en CPAP

Muligheten til å fikse trykket på en CPAP maskin er avgjørende for riktig behandling av obstruktiv søvnapné eller OSA. CPAP står for kontinuerlig positivt luftveistrykk, der maskinen gir et konstant nivå av press som er satt av brukeren. Stille press på en CPAP maskin tar dyktighet og kompetanse. Å ha datakunnskaper kan også være svært nyttig i å fikse det innstilte trykket. Det kan gjøres over telefon lytte til en ekspert som kan lede deg gjennom det, eller har en ekspert gjøre det i egen person.

Bruksanvisning

Den riktige fremgangsmåten for Stille CPAP Trykk

•  Se på toppen, siden eller fronten av CPAP maskin for å finne produsent og modellnummer CPAP enhet.

Ring holdbar medisinsk utstyr eller DME selskapet og gi produsent og modellnummer for å finne ut de spesifikke instruksjoner for å fikse trykket av CPAP-maskin.

Hold nede de to bruker knapper som lar deg å gå til innstillingsmodulen mens du kobler maskinen til veggen. Hold knappene nede i tre til fem sekunder, og slipp knappene når det er i innstillingsmenyen.

Trykk på knappen som er knyttet til pil fremover, og veksle til den innstillingen du ønsker å fikse.

Trykk på "Enter", og trykk deretter på "Up" og "Down" -tasten for å enten øke eller redusere verdien.

Trykk på "Exit" -knappen for å lagre innstillingene.

Trykk på "Exit" -knappen. På noen CPAP maskiner vil det igjen spørre om innstillingene skal lagres.

8. Trykk på "On" -knappen for å være sikker på at trykket er riktig innstilt. Du kan se trykket ved å se på skjermen.