Digidexo.com

Life Cycle of Glukose

Glukose er sannsynligvis den viktigste sukker til mennesker, og er den eneste som kan benyttes for ernæring. Alle celler i kroppen trenger glukose --- spesielt hjernen. Glukose, mens ikke å ha en "livssyklus" i strengeste forstand, gjennomgår endringer som skal brukes som energi.

Begynnelsen

I fotosyntesen, sollys og vann slår karbondioksid til glukose i planter. Planter lagrer glukose som enten stivelse eller cellulose. Cellulose gir frukter og grønnsaker som epler og selleri deres knase.

Konvertering

Stivelse fra anlegget blir konsumert av dyrene og omdannet til glukose, for å brukes som energi eller glykogen, som er lagret for senere bruk.

Respirasjon

Når glukose er klar til å brukes for energi den gjennomgår respirasjon --- prosessen som viser hva vi spiser til energi som skal brukes i kroppen. Under glykolyse, noe som er den delen av respirasjon som skjer i fravær av oksygen, blir glukose pyruvat, et salt. Pyruvat er omdannet til acetyl-CoA, som gir balanse mellom metabolismen av karbohydrater og fett.

Sitronsyre Cycle

Acetyl-CoA går inn i sitronsyresyklusen når den genererer brukbar energi --- blant adenosin-trifosfat (ATP), som er den energiverdi av kroppen.

The End

Acetyl-CoA er transportert inn i elektrontransportkjeden, et nettverk av mindre reaksjoner mellom en elektrondonor, og en elektron-akseptor, karakterisert ved at mer ATP produseres og frigjøres. Det endelige produkt av elektrontransportkjeden er vann.