Digidexo.com

Typer av Master Pasient Index programvare

Typer av Master Pasient Index programvare


Master pasient indeksen programvare brukes i det medisinske miljøet for å holde orden på pasientjournaler og informasjon. Programvaren dekker et bredt spekter av informasjon og indekserer informasjon i ulike områder. Det er noen typer mester pasient indeksen programvare tilgjengelig for medisinske krav.

Prosessering programvare

Behandler mester pasient indeksen programvare er programvare som fungerer på å behandle informasjonen i den medisinske databasen. Dette er en grunnleggende mester pasient indeksen programvare som fokuserer på funksjon av medisinsk informasjon og brukervennlighet. Det fungerer med databehandling, klinisk dokumentasjon og elektronisk datautveksling.

Datadeling programvare

Selv om alle mester pasient indeksen programvare er en deling av data type programvare, er det noen programmer som setter mer fokus på deling av data mellom medisinske avdelinger enn annen programvare. Denne typen mester pasient indeksen programvare kommuniserer data mellom de medisinske avdelingene slik at pasienten informasjon er lett tilgjengelig fra hvor som helst.

Master Data Management

Master data management programvare brukes til å håndtere informasjonen. Det prosesser, kommuniserer og deretter gjør bruk av dataene slik at hver avdeling kan gjøre endringer som er nødvendig for pasientens poster. Dette er programvare som gir informasjon til de ulike avdelingene i legekontoret og gjør bruk av dataene på enklest mulig måte.