Digidexo.com

Pediatric Nedsatt Nutrition

Pediatric Nedsatt Nutrition


Barn med nedsatt nyrefunksjon eller nyresykdom krever en spesiell diett. Nyresvikt oppstår når nyrene ikke klarer å skille ut daglige masse avfall. Nyresvikt kan til slutt føre til mer alvorlige problemet med nyresvikt.

Nyrefunksjon

Friske nyrer effektivt skille ut kalium, natrium og nitrogen. Ved nedsatt nyrefunksjon oppstår, må pediatrisk nedsatt ernæring står for kroppens manglende evne til å skille ut disse næringsstoffene.

Behandling

Dialyse og diett er en del av den medisinske behandling for pediatrisk nyresvikt. Den pediatriske dialyse diett brukes til å erstatte nødvendige næringsstoffer som dialysebehandling fjerner. Før dialyse, er en meget streng diett som anbefales som vil minimere forbindelsene i kroppen som nyrer ikke lenger kan håndtere.

Pre-Dialyse Diet

Når nyrene begynner å svikte, er det viktig å begrense fluid og proteiner. Foreldelses anbefalinger variere fra kroppsvekt. Ditt barns lege eller kostholdsekspert bør avgjøre om den anbefalte kosthold er tilstrekkelig ved konsekvent å overvåke sine laboratorietester.

Post-Dialyse Diet

Etter dialyse begynner er det viktig å øke proteininntaket over anbefalt verdi for friske barn. Den gjennomsnittlige pediatrisk pasient behov for dialyse i det minste 2 gram protein per kilo kroppsvekt. Disse anbefalingene må individualiseres med barnets lege eller ernæringsfysiolog.