Digidexo.com

Årsaker til Rhumatoid leddgikt

Revmatoid artritt er en kronisk, svekkende sykdom som påvirker kroppens ledd og vev. I motsetning til de fleste former for leddgikt, er revmatoid artritt en autoimmun sykdom der kroppen angriper sitt eget vev. Det er mye som er ukjent om revmatoid artritt.

En Mystery

Til tross for mange års forskning på årsaken til revmatoid artritt, har ingen eksakte årsaken er ikke funnet. Mange forskere fortsetter å vie sin energi på å finne en årsak, og forhåpentligvis en kur.

Mulige Suspects

Mange forskere og medisinske forskere mener bakterier, virus og enkelte former for sopp kan være å klandre for revmatoid artritt.

Genetikk

Noen forskere mener at mennesker kan være genetisk disponert for å pådra revmatoid artritt og visse mennesker vil utvikle sykdommen hvis de blir utsatt for miljømessige utløsere.

Nye Teorier

Noen forskere mener nå at revmatoid artritt kan være flere forskjellige sykdommer med vanlige symptomer som kan behandles på samme måte.

Behandling

Til tross mysteriet rundt sin sak, kan folk som lider av revmatoid artritt bli hjulpet av behandling for å stoppe sykdommen fra framdrift. Imidlertid er det ingen kjent kur.