Digidexo.com

Fakta om astma og allergi

Fakta om astma og allergi


Allergi og astma ha ulike årsaker, men er ofte relatert. Astma, en betennelse i luftveiene, er en hyppig symptom på allergi. Syttifem prosent av barn med astma har også allergi.

Årsakene til allergi

Allergi er forårsaket av et immunsystem som behandler en uskadelig substans, så som pollen, som en inntrenger.

Årsaker til astma

Astma har mange årsaker, blant annet irritasjon av luftveiene på grunn av allergi. Andre årsaker inkluderer sigarettrøyk, angst, kald luft, forurensning og sure oppstøt.

Forholdet

Allergiske reaksjoner produsere histamin, noe som kan føre til betennelse i luftveiene. Allergi-indusert astma er en svært vanlig reaksjon.

Behandling av allergi

Hvis din astma er forårsaket av en allergisk reaksjon, behandle allergi --- for eksempel, med antihistaminer eller allergi skudd --- og unngå allergenet vil bidra til å redusere astmasymptomer.

Astma behandlinger

Andre behandlinger ta astmasymptomer direkte. Bronkodilaterende inhalatorer, for eksempel bidra til å åpne trafikkerte luftveiene, men påvirker ikke Histamin nivåer.