Digidexo.com

Er Amoxicillin en god behandling for Ear & bihulebetennelse?

Er Amoxicillin en god behandling for Ear & bihulebetennelse?


Amoxicillin er et antibiotisk stoff som er en del av penicillin gruppe av medikamenter. Dette stoffet brukes til å behandle bakterielle infeksjoner i ører, bihuler og andre deler av kroppen hos pasienter som ikke er allergisk mot penicillin.

Behandling

Ifølge Drugs.com, kjemper amoxicillin bakterier i en patientâ € ™ s kroppen som forårsaker infeksjoner. Virusinfeksjoner kan ikke bli vellykket behandlet med amoksicillin.

Penicillin Allergi

Enkeltpersoner bør ikke behandles med amoxicillin hvis de er allergisk mot penicillin antibiotika som ampicillin, dikloksacillin eller oxacillin. Allergiske reaksjoner kan føre til pustevansker, hud elveblest og hevelse i ansiktet.

Side Effects

Amoxicillin bruk kan resultere i bivirkninger som feber, diaré og nedsatt vannlating som bør diskuteres med lege.

Overdose

En overdose av amoksicillin kan skape forvirring, er endringer i atferd eller kramper og umiddelbar legehjelp nødvendig.

Legemiddelinteraksjoner

Pasienter som bruker metotreksat, probenecid eller en sulfa narkotika bør diskutere hensiktsmessigheten av amoxicillin behandling med en lege.

Forholdsregler

Personer med astma, leversykdom eller nyresykdom kan trenge spesiell oppfølging eller dosejustering ved bruk av amoxicillin.