Digidexo.com

Hvordan få Pulverisert Cement ut av øyet ditt

Hvordan få Pulverisert Cement ut av øyet ditt


Menn og kvinner som arbeider i byggefelt er utsatt for daglige farer. Dette gjelder spesielt når man arbeider med korrosive materialer slik som pulverisert sement. Øynene er spesielt sårbare for eksponering for korrosive materialer, og mens noen øye skade kan være skremmende, bør en skade av denne art bli behandlet raskt. Bør sementere partikler eller støv inn i øyet, kan rask oppmerksomhet og behandling forhindre skade eller blindhet.

Hvordan få Pulverisert Cement ut av øyet ditt

•  Børst overflødig partikler vekk fra ansiktet, og vaske hendene.

•  Spyl øyet, kontinuerlig, med vann over en periode på 15 til 30 minutter. Dette kan gjøres ved hjelp medøyenvask stasjonen, hvis tilgjengelig; sterilt saltvann; eller rennende vann fra springen. Pass på å holde øyet så stort tverrsnitt som mulig.

Ring 911 hvis du er alene, eller ha en annen person kjøre deg til legevakten eller øyelege kontor.

Fjern kontaktlinser hvis disse brukes, etter en innledende spyling. Hvis det er for smertefullt, la objektivet i øyet for en optiker for å fjerne.

Skyll øynene til du mottar legehjelp.

Følg alle instrukser gitt av en øyelege for ettervern. Sement er etsende og kan forårsake alvorlige, noen ganger permanent, skade og til og med blindhet, hvis ikke riktig behandlet.