Digidexo.com

Mental utvikling hos spedbarn

Mental utvikling øker under barndom som motoriske ferdigheter, sanser og muskelutvikling arbeider sammen for å hjelpe barn å få bevissthet om verden rundt dem.

Time Frame

Barndom er generelt definert som tidsrommet mellom fødsel og å være i stand til å gå, når små barn utvikler fysisk, mentalt og sosialt. De fleste babyer begynner å gå mellom 10 og 14 måneder; når en baby begynner å vandre, de er ikke lenger et spedbarn, men en pjokk.

Funksjoner

Rundt ni måneder, babyer begynner å skille kjente fjes og nå for kjente ting; de også begynne å gjenkjenne hendelser og lære å forvente dem.

Funksjoner

Under barndom, blomstrer sensorisk utvikling. Babyer begynner å oppfatte lyder og bilder, nå og rørende ting med hendene og føttene.

Misforståelse

Konvensjonell visdom sier at spedbarn ikke kan skille hva som skjer rundt dem, men selv begrenset utvikling av hjernen gjør at babyer til å oppfatte når ting er ute av drift, eller "galt".

Begrensninger

Spedbarn har ikke evnen til å multitaske; deres hjerner kan bare behandle én ting om gangen.

Konklusjon

Mental utvikling og kognitiv vekst i barndommen fungerer i hånd med fysisk utvikling. I spedbarnsalder, sansene begynner å modnes; visjon fokuserer, Lyden er brukt som kommunikasjon, og både muskuløs og motorisk kontroll utvikler.