Digidexo.com

Kan Transrektal Sonography Givere arbeid?

Kan Transrektal Sonography Givere arbeid?


Leger bruker transrectal sonography å produsere bilder av endetarmen og organer som ligger relativt nær endetarmen som prostata og blære. Transduseren er sonden som sender ut ultralydbølger og mottar ekko fra bølgene. Ekkoene blir overført til en prosessor for å skape et bilde av den undersøkte struktur.

Tekniske Detaljer

Transrectal sonogram transdusere fungerer på samme måte som andre sonogram transdusere. Piezoelektriske krystaller samhandle med en elektrisk impuls og generere lydbølger. Den forplanter seg gjennom vevet, og ekko eller returbølge blir generert i grader som varierer med typen av vev som oppdages av bølgene.

Bølger passere gjennom noen typer vev som deretter produserer lite eller intet ekko, mens andre vev reflekterer bølgene som produserer en betydelig ekko. Svingeren mottar ekkoet og endrer den til en elektrisk impuls, som deretter går til en enhet for omdanning til et bilde.

Eksamen

For å gjennomføre transrectal sonography, smører en tekniker svingeren og setter den inn i endetarmen. Teknikeren stillinger svingeren slik at lydbølger kontakt og passerer gjennom eller er ekko tilbake fra undersøkt området, og et bilde av området former.

Fordeler

Transrectal sonography er en sikker metode for undersøkelse. Fordi vev kan vises i sanntid, gjør det også for sikrere og mer effektiv prøvetaking, for eksempel i prostatabiopsier.