Digidexo.com

Hva er fordelene med Stim Machines?

Hva er fordelene med Stim Machines?


Elektrisk stimulering (Stim) maskiner levere elektrisk strøm til kroppen gjennom elektroder festet til huden. De brukes av fysioterapeuter, kiropraktorer og annet helsepersonell som alternativ behandling for smerter, muskel fiber rekruttering og funksjonell omskolering.

Smertereduksjon

Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) leverer elektriske impulser gjennom elektroder plassert på det området av kroppen der smerten er oppstått. Disse impulsene reise til hjernen og forårsake "forvirring" som reduserer kroppens oppfatning av smerte. Titalls enheter er bærbar og kan brukes hele tiden om nødvendig.

Muskel Rekruttering

Elektrisk stimulering med elektroder plassert over en bestemt muskel gruppe får fibrene til kontrakt, assistere i bevegelse av et bestemt ledd i kroppen. Denne type stimulering er hyppig brukt av rehabilitering terapeuter å styrke skadde muskler.

Funksjonell Omskolering

Elektrisk stimulering blir brukt i behandling av urin-inkontinens gjennom biofeedback eller ved å stimulere nerver som går fra ryggraden til blæren. Det er minimale bivirkninger med bruk av Stim når sammenlignet med bruken av medikamenter for urinveisproblemer.