Digidexo.com

Kan en ikke-tannlege Eier en Dental Office i Rhode Island?

Kan en ikke-tannlege Eier en Dental Office i Rhode Island?


Hver stat, inkludert Rhode Island, fastsetter spesifikke krav som må oppfylles for å praktisere tannbehandling. I Rhode Island, er disse kravene satt av Rhode Island Board of sensorer i odontologi.

Eie en Dental Office

Rhode Island Board of Sensorer i odontologi har ikke satt noen krav om hvem som kan eie en tannlege kontor. De gjør imidlertid, stille krav om hvem som kan operere som en tannlege eller tannhelsesekretær.

Praktisere som tannlege

Styret spesifikt sier at visse krav må oppfylles for å operere som en tannlege i Rhode Island. Styret må utstede en lisens til noen praktisere tannbehandling.

Kontor Vedlikehold

Som eier av en tannlege kontor, er du pålagt av The Rhode Island Board of Sensorer i odontologi for å opprettholde kontoret til deres standarder. Det finnes også mange krav og standarder for tannleger på kontoret å følge. Disse retningslinjene er fastsatt i lover og regler fastsatt av styret. Som eier, må du sørge for at disse retningslinjene blir fulgt.