Digidexo.com

Hvordan bytte batteri på en Crest Spinbrush

Hvordan bytte batteri på en Crest Spinbrush


The Crest Spinbrush kan hjelpe deg å oppnå hvite, sunne tenner. Det vil si, hvis enheten fungerer. Mens noen tannbørster stole på de til dels upålitelige oppladbare batterier, bruker Spinbrush vanlige utskiftbare batterier. Du vil alltid vite om et problem oppstår, for eksempel hvis batteriene er lavt, og alt du bare trenger å gjøre er å erstatte dem å ha børsten jobbe igjen.

Bruksanvisning

Vri børsten slik at bunnen vender mot deg, og du ser på baksiden av børsten.

Trykk ned og presse opp på den lille fordypningen på baksiden av børsten. Dette avslører batteriene inne.

Bytt ut de gamle batteriene med den nye, og så snapper batteridekselet tilbake på plass.

Hint

  • De ProClean Lad og ProClean SONIC Lade versjoner bruker oppladbare batterier. Derfor må du ikke forsøke å bytte batterier i disse spesifikke børster.