Digidexo.com

Hva er farene ved å bruke Cypermethrin?

Hva er farene ved å bruke Cypermethrin?


Cypermetrin, et plantevernmiddel først fremstilt i 1974, rettet mot insekter ved virker inn på sentralnervesystemet, ifølge National Pesticide tele Network (NPTN). Fordi stoffet er designet for å være giftig, tar tiltak for å sikre trygg bruk når du arbeider med det er helt nødvendig.

En Designet Killer

Cypermetrin tilhører en familie av plantevernmidler som kalles pyretroider. Den NPTN rapporterer at cypermetrin er designet for å være kjemisk ligner pyrethrins, et stoff i et utdrag fra krysantemum plante som heter pyrethrum.

I Miljøvern

Ifølge International Labor Organization (ILO), er cypermetrin svært giftig for fisk og andre vannlevende organismer.

Brennbarhet

Fordi den kjemiske blir vanligvis gitt preparat formuleringer i organiske oppløsningsmidler, advarer ILO som plantevernmidler som inneholder cypermetrin tendens til å være brennbare, og at åpen flamme i nærheten av det soppdrepende middel bør unngås.

Giftig gass

I tilfelle av en brann, når temperaturen øker over 220 grader Celsius, eller 428 grader Fahrenheit, vil cypermetrin dekomponere for å produsere svært giftige gasser, inkludert hydrogencyanid og hydrogenklorid, i henhold til ILO.

Normal bruk

ILO råder også at symptomer på akutt, kortvarig eksponering for cypermetrin kan inkludere irritasjon på hud, øyne og luftveier, i tillegg til effekter på nervesystemet inkludert prikking, kløe eller brennende følelse i ansiktet. Inntak av stoffet kan føre til magesmerter, kramper og oppkast.

Beskytte deg selv

Som med alle plantevernmidler eller kjemisk, sikker bruk og håndtering er viktig. Fordi kroppen kan absorbere stoffet ved inhalering eller inntak av det, råder ILO at stoffet bare brukes i et godt ventilert område. Dessuten må folk utsatt for stoffet bruke egnet personlig verneutstyr, inkludert en popper maske med visir og beskyttelseshansker og klær.