Digidexo.com

Stadier av ALS

Tidlige stadier

ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateral sklerose, også kjent som Lou Gehrigs sykdom. ALS er en nevrologisk sykdom. Ifølge AAC Institute, har ALS vanligvis fem etapper. Imidlertid vil en person som ofte ikke er diagnostisert til senere stadier. I den første fasen, kan du ikke legge merke til endringer i skriving, lesing og tale. Men som pasienten går gjennom de tidlige stadier, kan hun legge merke til at hennes musklene blir enten svake eller stive og spastisk. Det er vanlig å oppleve muskel kramper, rykninger og tap av muskelmasse. Pasienten kan også legge merke tretthet, balanse og koordineringsproblemer og kan ha problemer gripende gjenstander. Endringer i tale blitt mer vanlig, for eksempel problemer med artikulasjon eller endringer i talehastighet. Pasienten må jobbe med en logoped.

Den midtre fasen

Under midten stadier av ALS, pasientens symptomer forverres og blir mer utbredt. Han kan oppleve lammelser i enkelte muskler, samt muskelrykninger og svakhet. Imidlertid kan noen muskler være upåvirket. Felles misdannelse kan oppstå på grunn av kontrakturer fra ubrukte muskler. Pasienten vil ha problemer med mobilitet og kan trenge en rullestol eller andre mobilitet hjelpemidler. Han vil også sannsynligvis trenger hjelpemidler som for eksempel en dusj stol, stigende toalettseter og mekaniske heiser. Hvis svelgmuskulaturen er berørt, kan hun ha problemer med å spise uten hjelp. I løpet av midten stadier, kan pasienten også oppleve ukontrollerbare og upassende uttrykk for følelser, for eksempel gråt eller latter episoder. Talevansker vil fortsette. Pasienten vil ha problemer med å kommunisere og kan trenge å bruke en taleforsterker eller en tavle.

Sene stadier

Det kan være spesielt vanskelig for pasienten og hans pårørende til å takle de senere stadier av ALS. I de senere stadier, er det sannsynlig at de fleste av de frivillige muskler vil bli lammet. Pasienten vil også trolig ha problemer med å puste på egen hånd, i så fall vil hun trenge assistert ventilasjon. Han vil trolig være ute av stand til å dekke grunnleggende hygieniske behov og vil trenge 24-timers omsorg. Ernæringsmessige behov kan bli møtt med en materøret. Pasienten vil trolig være ute av stand til å snakke. Han vil oppleve tretthet og hodepine. Pasienten vil også være mer utsatt for lungebetennelse. Ifølge muskeldystrofi Association, kan noen ALS pasienter leve for 20 eller flere år, og om lag 10 prosent av pasientene lever i 10 år. Hver pasientens symptomer kan utvikle seg på ulike priser. Gjennom stadier av ALS, kan pasienten ha nytte av psykologisk eller åndelig veiledning.