Digidexo.com

Mann ADHD symptomer og behandling

ADHD, eller oppmerksomhet underskudd hyperaktiv lidelse, er en atferdsforstyrrelse som påvirker menn mer enn kvinner. Mest forskning om symptomer og behandling har vært rettet mot menn; Generelt gjelder tilgjengelig litteratur til menn med mindre annet er angitt.

Andre Disorders

Menn med ADHD er omtrent to ganger mer sannsynlig enn kvinner med ADHD å lide av flere lidelser, for eksempel atferdsforstyrrelse og opposisjonell atferdsforstyrrelse.

Overveiende Uoppmerksom ADHD

Hvis en person har hovedsakelig uoppmerksom type ADHD, er han lett distrahert, og har problemer med å organisere og etterbehandling en oppgave, å legge merke til detaljer, og følge instruksjonene og samtaler.

Overveiende Hyperaktiv-Impulsive ADHD

Denne typen ADHD fører den lidende til å bli rastløs og urolig. Han vil snakke mye, og på grunn av impulsivitet, avbryter andre eller snakke upassende. Han er også ulykkesfugl.

Kombinert ADHD

Personer med kombinert ADHD har symptomer fordelt mellom de to andre typer ADHD.

Motor Skills

Ifølge en studie fra 2003 utført ved School of Psychology ved Curtin University of Technology i Australia, menn med ADHD har vesentlig dårligere bevegelsesevne enn andre hanner.

Behandling

ADHD er mest effektivt behandles ved hjelp av en todelt tilnærming som bruker både medisin og atferdsterapi. Både sentralstimulerende og ikke-sentralstimulerende midler brukes til å behandle ADHD.