Digidexo.com

Social Security funksjonshemming og barn

Social Security funksjonshemming og barn


Barn med betydelige psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser kan kvalifisere for supplerende sikkerhet inntekt (SSI). The Social Security Administration kan vurdere forhold som cystisk fibrose, blindhet, autisme, psykisk utviklingshemming, cerebral parese, hjertefeil og beslag lidelser invalid.

Funksjon

For å kvalifisere for SSI uførhet, må et barn ha sterkt begrenset fysisk eller mental funksjon. Funksjonshemming må allerede vart i minst ett år eller en lege må rapportere at funksjonshemming vil vare i minst ett år. De seks funksjonsområder som vil bli vurdert ved kontoret Social Security inkluderer muligheten til å tilegne seg og bruke informasjon, muligheten til å delta på og fullføre oppgaver, å samhandle og forholde seg til andre, for å flytte og manipulere gjenstander, for å ta vare på seg selv og den generelle helsen til barnet.

Søknad

Foreldre kan sende inn en SSI funksjonshemming program på nettet eller i person på den lokale trygdeforvaltningen kontor. Trygdeetaten vanligvis gjør vedtak om uføre ​​applikasjoner innen fem måneder. Social Security Administration krever medisinsk og pedagogisk dokumentasjon for å vurdere SSI fordeler for et barn.

Betraktninger

The Social Security Administration vurderer også familiens inntekt ved tildeling av barn med SSI uførhet. Uføre besluttsomhet Kontoret kan ikke gi fordeler til husholdninger med tilstrekkelige inntekter. Inntekt begrensninger varierer avhengig av antall barn i husholdningen.