Digidexo.com

Problemer med Widex fjernkontroller

Det er i utgangspunktet bare ett problem at brukere av et Widex høreapparat fjernkontroll vil møte - høreapparatet ikke svare på fjernkontrollen. I de fleste tilfeller er fix enkel.

Batteriet er dødt

Noen ganger batteriet er helt utladet eller er feil. Batteriet må skiftes ut. Bare spør høre spesialist for en erstatning.

Batterinivået er lavt

Hvis batteriet er for lav, kan det også føre til at høreapparatet ikke virker. Den samme løsningen gjelder: be audio spesialist for en erstatning.

Fjernkontrollen er for langt fra Høreapparat

Hvis fjernkontrollen er for langt fra høreapparatet, vil det ikke fungere. Senderen er ikke sterk nok til å nå veldig langt. Bare flytte fjern nærmere høreapparatet.

Problemene er mer kompleks

Hvis ingen av reparasjonene fungerer, bør du snakke med din hørselsspesialist eller kontakt Widex teknisk support for videre hjelp.