Digidexo.com

Hva Er Axis of Eye?

Hva Er Axis of Eye?


Det menneskelige øye er fremstilt av mange små deler som koordinerer til å skape visjon. Viktig for korrekt mottak av visuelt materiale er de to aksene i øyet. Disse aksene ikke faktiske strukturer; heller de er imaginære linjer trukket mellom punktene.

Optisk Axis

Den optiske aksen til øyet er en tenkt linje som strekker seg fra sentrene av krumningen av de fremre og bakre flater av linsen. Denne rett linje skaper en imaginær skille mellom venstre og høyre side av øyet.

Visual Axis

Den visuelle akse for øyet er en imaginær rett linje som strekker seg fra det objektet som blir sett gjennom pupillen, og til midten av fovea. Plassert på baksiden av øyet, er fovea ansvarlig for skarp sentral visjon som gir detaljer til syne. Orbital muskler holde den visuelle akse for begge øynene ved midten av objektet som blir sett.

Disorders

Skade på de visuelle eller optiske akser for øyet vil resultere i dårlig syn. Skjeling oppstår når orbital musklene i øyet ikke klarer å koordinere den visuelle aksen mellom begge øyne. I denne tilstanden, mer kjent som cross-eye, øynene ikke klarer å samordne seg enten hele tiden eller i perioder.