Digidexo.com

Hvordan Les en hørselstest Resultat

Et audiogram viser resultatene av en hørselstest. Den viser de roligste lyder, eller terskler, at en person kan oppdage ved ulike frekvenser, eller plasser. Grafen viser hyppigheten av lyder, uttrykt i Hertz, på x-aksen. Y-aksen viser intensiteten eller volumet som er uttrykt i desibel (dB). Hvis du prøver å lese din audiogram før legen kommer inn i rommet og forklarer det til deg, ta hensyn til plasseringen av din score, som angir styrken av hørselen.

Hvordan Les en hørselstest Resultat

Finn "X" og "O" symboler på audiogram. En X representerer vanligvis en poengsum for venstre øre, og en O representerer en poengsum for høyre øre. Noen audiogram representerer venstre og høyre øre terskler med firkanter og sirkler, henholdsvis.

Identifiser rekkevidden som tersklene falle. Den normale hørevidde er null til 20 dB, som er på den vertikale adgang. Hvis tersklene faller utenfor dette området, må du hørselstap. Jo lavere terskler er på audiogrammet, jo verre hørselstapet er. Se Ressurser for en detaljert forklaring av graden av hørselstap representert ved resultatene som måler 20 dB eller høyere.

Husk at tersklene er ikke alltid identisk for hvert øre på hver frekvens. Dette kan være tilfelle selv hos pasienter med normal hørsel.

Snakk med en audiograf hvis du trenger ytterligere avklaring vedrørende resultatene av hørselstest.