Digidexo.com

Hva er Pseudoseizures?

Hva er Pseudoseizures?


Pseudoseizures, eller ikke-epileptiske anfall, er en type anfall som ikke er relatert til unormal elektrisk aktivitet i hjernen. Pseudoseizures har en helt annen årsak enn epileptiske anfall samt ulike behandlingstilbud.

Årsaker

I motsetning til epileptiske anfall, er pseudoseizures forårsaket av alvorlig følelsesmessig stress snarere enn en unormal kjemisk aktivitet. Dette stresset vanligvis stammer fra traumatiske hendelser, for eksempel seksuelle overgrep.

Symptomer

Symptomer på pseudoseizures inkluderer ukontrollerbare rykninger i armer og ben, forvirring, stirrende staver, og tap av bevissthet.

Feildiagnostisering

Pseudoseizures har lignende symptomer til en grand mal anfall. Dette kan ofte føre til tilstanden som skal misdiagnosed som epilepsi snarere enn ikke-epileptiske anfall. Når en feildiagnostisering oppstår, pasienten vanligvis ikke får riktig behandling, og anfallene ikke reduseres i alvorlighetsgrad eller frekvens.

Statistikk

Ifølge Epilepsy Foundation, er 20 prosent av pasienter som er vurdert til epilepsi klinikker opplever ikke-epileptiske anfall.

Behandling

Som pseudoseizures er forårsaket av alvorlige følelsesmessige nød, de primære behandlingstilbud er terapi, stressmestring medisiner og antidepressiva. Disse teknikkene bidra til å senke det emosjonelle stresset av pasienten, samt å hjelpe ham å takle sine traumatiske opplevelser.