Digidexo.com

Genetiske immune sykdommer

Genetiske immune sykdommer


Immunsviktsykdommer redusere kroppens evne til å bekjempe bakterier og virus, og dermed fører til hyppigere og mer alvorlige sykdommer. En genetisk immun sykdom er en som kan overføres fra generasjon til generasjon fra foreldre til barn. Genetiske immune sykdommer kan være svært sjeldne og ganske dødelig, men noen kan være i stand til å bli behandlet med stamcelletransplantasjon.

Chediak-Higashi syndrom

Chediak-Higashi syndrom er en genetisk immun sykdom som skader immunsystem celler, og dermed immunsystemet ikke er i stand til å bekjempe bakterier og virus. Chediak-Higashi syndrom er så alvorlig at ifølge Genetics Hjem Reference, svært få mennesker med sykdommen overlever og vokser opp. Et kjennetegn ved noen med denne genetiske immun sykdom er albinisme, som fører til lyst hår, øyne og hud. Blåmerker er en annen fysisk egenskap ved genetisk immun sykdom: Chediak-Higashi syndrom påvirker kroppens evne til blodpropp, som fører til blåmerker og unormal blødning. Heldigvis er det en sjelden syndrom, og færre enn 200 mennesker over hele verden er blitt rapportert til å ha sykdommen.

Milroy sykdom

Milroy sykdom er en genetisk immun sykdom som begynner i det lymfatiske system. Siden lymfeknutene er ansvarlige for produksjon og transport av immunceller i hele kroppen, når en genetisk sykdom påvirker dette system, er det i stor grad påvirker immunsystemet. Fysiske kjennetegn av denne genetiske immun sykdom kan upslanting tåneglene, papillomer og svært merk beinet årer. Ifølge Genetics Hjem Reference, er Milroy sykdom sjeldne og dens forekomst er ukjent.

Lever venookklusjon med immunsvikt

Også referert til som VODI, lever venookklusjon med immunsvikt er en lidelse av både immunsystemet og leveren som kan overføres fra foreldre til sine barn. Sykdommen fører til blokkering av årer, som forstyrrer blodtilførselen til leveren. Dette kan føre til leversvikt. Den genetiske immun sykdom rammer flere libanesiske enn andre etniske grupper og er så sjelden at bare 20 tilfeller har blitt rapportert på verdensbasis. Prognosen er dystre; Mange lever bare gjennom barndommen, mens noen få har levd til tidlig voksen alder år.

Schimke Immuno-Osseous dysplasi

Schimke iImmuno-osseous dysplasi er en sjelden genetisk sykdom som rammer kun en av en million mennesker. Et svekket immunforsvar på grunn av sykdom resultater i fettavleiringer og arrvev fôr arteriene. Disse blokkeringer i arteriene deretter redusere blodstrømmen til hjernen mye som VODI forstyrrer blodstrømmen til leveren. Dette redusert blodtilførsel til hjernen ofte resulterer i migrene for den enkelte. Andre kjennetegn ved Schimke dysplasi er hypotyreose, uregelmessig menstruasjon, nedsatt spermantall og en mindre enn vanlig hode.