Digidexo.com

Role of Law Enforcement i Stoff Treatment

Avhengighet er en sykdom karakterisert ved fornektelse, og dermed motstand mot behandling. Forskning viser at narkomane som angir behandling uten tvang av rettshåndhevelse er mindre vellykket enn de som er beordret av retten til rusbehandling. Avhengighet restrukturerer hjernen til å betjene behovene til avhengighet, snarere enn de av den nylig utvinne person, derfor er tidlig utvinning forsøk preget av impulsive cravings for stoffet som er vanskelig å motstå. Den ekstra insentiv til å vite tilbakefall kan føre til fengsling avgjør ofte behandlingsresultatene. Forskning har vist at behandling ikke trenger å være frivillig å være effektive.

Tidlige tegn på overgrep

Tidlige tegn på alkohol og narkotikamisbruk ofte innebære juridiske problemer. DUI hendelser, og besittelse av narkotika arrestasjoner kan være den første indikasjonen familiemedlemmer har at en kjær er i utkanten av avhengighet til alkohol eller andre rusmidler. Ofte juridiske komplikasjoner begynne i løpet av de tidlige stadier av rusmisbruk, før avhengighet har faktisk utviklet. Informerte og berørte polititjenestemenn kan spille en viktig rolle i forebygging av rusmisbruk og avhengighet, samt i å bringe narkomane inn recovery programmer.

Forebygging

Lovens håndhevere, og programmer, kan være effektive som agenter for forebygging av alkohol og andre narkotikamisbruk. The Douglas County Police Department, arbeider fra en Atlanta, Georgia, forstad, har vært medvirkende i å danne en metamfetamin arbeidsgruppe for forebygging og utdanning av det offentlige gjennom et program som inkluderer en kort pedagogisk film med tittelen "Chrystal Death." Videoen utdanner seere på de grusomheter som er involvert i metamfetamin avhengighet og misbruk.

Domestic Violence

Rettshåndhevelse offiserer blir ofte kalt til åstedet for vold i hjemmet. Mens rusmisbruk er ikke den direkte årsaken, og heller ikke en unnskyldning for vold i hjemmet, er det en dokumentert, sterk relasjon mellom de to. Alkoholmisbruk er ofte til stede under arrangementer for vold og er mer sannsynlig å bli involvert i alvorlige tilfeller av vold i hjemmet. Varsler og bevisst polititjenestemenn kan gjenkjenne og handle på de tilfeller der rusmisbruk behandling er nødvendig for en eller begge personer er involvert i kriminalitet.

Drug Courts og Prison Behandling Programmer

$ 38 milliard er brukt årlig på fengsling av kriminelle i fengsler og fengsler, $ 30 milliarder som er brukt boliger folk skyldige av alkohol og rusrelaterte forbrytelser, ifølge National Center på avhengighet og rusmisbruk. Narkotikadomstol programmer utviklet for å behandle narkomane kriminelle utenfor fengsler og fengsler er kostnadseffektive, og effektiv som utvinning programmer fordi narkomane vet at fengsling vil være konsekvensen av manglende etterlevelse å programmere regler og krav. Behandlingstilbud innenfor fengselssystemer er også effektive, og tilbyr innsattes muligheter til å lære å leve rusfri.

Prøvetid og Parole Officers

Prøvetid og prøveløslatelse offiserer er i gode posisjoner for å håndheve alkohol og narkotika rusbehandling på dømte kriminelle som ønsker å forbli utenfor fengsler og fengsler. Statistikk støtter troen på at retten pålagt behandling er effektiv, og at frivillig underkastelse til behandling er ikke nødvendig for at det skal fungere. Faktisk tvang virker ofte bedre enn å stole på en rusavhengig beslutning, som pleier å være midlertidig på grunn av innholdet av avhengighet. Prøvetid og prøveløslatelse offiserer har myndighet til å bestille medikamentell behandling og konsekvente urinprøver.