Digidexo.com

Hvordan Definer kolesterolnivå

Hvordan Definer kolesterolnivå


Kolesterol er en type fett-molekyl produsert av levende organismer. Leveren produserer kolesterol uavhengig av mengden tilført ved hjelp av diett. Selv om høye nivåer er assosiert med hjerte-og karsykdommer, er alt kolesterol ikke dårlig. Blodkolesterolnivåer er definert av typen og mengden av kolesterol tilstede i en gitt mengde blod.

Kolesterol nivåer

Leger sjekke kolesterolnivået i blodet for å vurdere en pasients risiko for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Testen, kalt en lipid-profil, viser tre forskjellige kolesterolnivåer, inkludert total kolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

Total Kolesterol

Bærermolekyler, såkalte lipoproteiner, kolesterol bære hele kroppen. Lipoproteiner er preget av deres tetthet og er enten high-density lipoproteiner eller low-density lipoproteiner, også kjent som HDL og LDL, henholdsvis. Den kollektive mengden av HDL og LDL kolesterol i blodet representerer totalkolesterol. The American Heart Association anser nivåer mindre enn 200 milligram per desiliter ønskelig.

God Versus Bad

HDL-kolesterol, eller "gode" kolesterol, kolesterol, fjernes fra blodet og transporterer det til leveren for fjerning fra kroppen. LDL, eller "dårlig" kolesterol, bidrar til arterie-innsnevring, plakkdannelse. Ifølge American Heart Association, HDL kolesterol nivåer over 60 milligram per desiliter og LDL kolesterol nivåer mindre enn 100 milligram per desiliter er optimale nivåer.