Digidexo.com

Hvordan overleve skole Med Aspergers syndrom

Hvordan overleve skole Med Aspergers syndrom


Siden Aspergers syndrom påvirker sosiale evner, kan det være vanskelig å takle denne tilstanden innenfor de mest formative sosial setting av alt: skolen. Personer med Aspergers ofte sliter med en manglende evne til å behandle nonverbal kommunikasjon og takle endringer i sin rutine, som kan resultere i følelser av utfrysing og angst. Det finnes måter, men for en person med Aspergers å overleve skoleopplevelse.

Bruksanvisning

•  Sørg for at skolens ansatte er klar over din tilstand. Det er viktig at lærere og andre ansatte vet at du har Aspergers, så vil de ofte behov for å ha kontakt oftere med deg og dine foreldre. De trenger å forstå viktigheten av å kommunisere endringer i klasserommet rutine eller miljø som kanskje ikke påvirker en student som ikke har Asperger.

Be en lærer å utdanne dine klassekamerater på Aspergers. Hvis du føler at dine klassekamerater er uvitende om din tilstand, og at dette øker erting eller mobbing, få hjelp av en lærer å utdanne klasse på på sykdommen.

Les opp på nonverbal kommunikasjon. En stor sosial hinder for personer med Asperger er ofte manglende evne til å tolke andres ansiktsuttrykk, positurer og gester. For å bekjempe dette, ta en akademisk tilnærming; studere opp på temaet nonverbal kommunikasjon slik at du kan gjenopprette disse signaler og deres betydning for å overleve sosiale situasjoner.

Bli med i en støttegruppe for andre personer med Asperger. Hvis det ikke allerede er en støttegruppe etablert i nabolaget eller på skolen, starter en opp. Sosial interaksjon med andre som deler din tilstand vil gi den støtten du trenger for å føle seg trygg og overleve andre utfordringer.