Digidexo.com

Sigdcelle Trait vs. Thalassemi Trait

Sigdcelleanemi og talassemi er to forskjellige arvelige røde blodlegemer lidelser. Hver av disse sykdommene har sine egne egenskaper, som er gått ned fra generasjon til generasjon.

Fakta

I sigdcelleanemi, arvelige genetiske endringer forårsake røde blodceller for å danne en unormal sigdform, i henhold til Nemours Foundation. I talassemi, genetiske endringene føre til redusert eller defekt produksjon av røde blodlegemer komponent hemoglobin.

Sigdcelle Trait

Sigdcelle egenskap oppstår når en person arver en sigdcelle genet fra en av foreldrene, og et normalt gen fra den andre, melder Nemours Foundation.

Talassemi Skjemaer

Hemoglobin har to konstituerende proteiner, alfa globin og beta globin, ifølge US National Library of Medicine. Talassemi forekommer i to hovedformer - alfa talassemi og beta talassemi - som tilsvarer hemoglobin protein berørt.

Talassemi Traits

Enkeltpersoner kan bære enten alfa eller beta talassemi egenskap, bemerker Nemours Foundation. Alfa-talassemi egenskap resultater fra genetiske endringer i en eller to av de fire alfa globin gener, mens beta-talassemi egenskap resultater fra endringer i en av de to beta globin gener.

Effekter

Personer med sigdcelle egenskap har vanligvis ingen symptomer, melder Nemours Foundation. Personer med enten talassemi egenskap kan oppleve mild anemi (for lite friske røde blodceller).