Digidexo.com

Hvilke funksjoner av Human Cell?

Hvilke funksjoner av Human Cell?


Menneskelige celler er de mest grunnleggende strukturelle og funksjonelle enheter i kroppen vår, og deres funksjoner variere basert på deres type. En grunnleggende funksjon av alle menneskelige celler er å jobbe sammen for å danne vev, som igjen jobber sammen for å danne organer og organsystemer.

Celletyper

Hver type celle i kroppen har en spesifikk funksjon. Det finnes mange typer av celler, inkludert blodceller, hudceller, beinceller, blodceller, kjønnsceller, hårceller og stavceller i øynene.

Genetisk materiale

Alle menneskelige celler bære ribosomer som inneholder genetisk informasjon i form av ribosomale RNA proteiner.

Cellenes stoffskifte

Celler som nerve- og muskelceller har reaksjoner i sine mitokondrier ansvarlig for å bryte ned glukose i kroppen, og omdanner den til brukbar energi, også kjent som glycosis.

Cytoplasma & Nucleus

Alle typer celler inneholder cytoplasma og kjerner. Cytoplasma er den ytre membran til en human celle som opprettholder cellestrukturen og hvor produksjonscelle energi prosesser foregår. Kjernen, den lille indre del av en celle, inneholder genetisk informasjon og behandler den reproduktive funksjon.

Typer arbeid

Noen celler, særlig kjertelceller har en bestemt funksjon for fremstilling av kjemiske forbindelser, hormoner eller enzymer. Pankreatiske celler produserer insulin og celler i lungene produsere slim. Andre celler som nerveceller bare overføre elektriske impulser, og blodceller bare overføre næringsstoffer i hele vår blodet.