Digidexo.com

Hvordan du kan forbedre dine relasjoner med God kommunikasjon

Hvordan du kan forbedre dine relasjoner med God kommunikasjon


Når folk slutte å snakke og lytte til hverandre, har de en tendens til å samle sin informasjon fra eksterne kilder; Dette resulterer ofte i misforståelser, rykter og frustrasjon. Selvfølgelig, er tredjeparts informasjon svært utsatt for feil. Hvis du få informasjon om familiemedlemmer, venner og kolleger på denne måten, kan det eskalere en konflikt videre. Av denne grunn er det viktig å holde kommunikasjonslinjene åpne i dine relasjoner og forbedre dem når det er mulig.

Bruksanvisning

•  Praksis aktiv lytting. Du trenger ikke å være enig med uttalelse fra den andre parten, men du bør lytte og forstå betydningen av meldingen. Ikke stille ut eller misconstrue en mening fordi du ikke er enig med det.

Re-etablere kommunikasjon til rette og unngå misforståelser. Velg en troverdig tredjepart mellommann til å bære meldinger eller ideer frem og tilbake mellom begge parter. Når begge parter utvikle mellommenneskelig tillit, kan de komme sammen for ansikt-til-ansikt-kommunikasjon.

løse en konflikt gjennom dialog. Delta på en problemløsende verksted, eller be om hjelp fra en terapeut, mekler eller religiøs leder, for å hjelpe utforske følelser om en konflikt. Selv om en dialog ikke kan føre til oppløsning, kan partene etablere et gjensidig forståelse som kan bane vei for kompromiss og medfølelse.

Snakk for en hensikt. Før du snakker, pause og vurdere hva du vil si. Forstå hvorfor du ønsker å kommunisere ideen din og hvordan du kan gjøre det på en klarest mulig måte.