Digidexo.com

Hva er den viktigste funksjon av Calyx?

Hva er den viktigste funksjon av Calyx?


Den beger er en del av det menneskelige nyrer, hovedsakelig plassert i nyrene. Begeret er begrenset spesielt til pattedyr nyrer, og er en del av urinoppsamlings delsystem. Den beger er metoden som urin føres fra nyrene til blæren.

Nedsatt papilla

Nyre papilla er tips av nyre pyramider, selv en samling av kjegleformede tubuli i renal medulla (det indre laget av pattedyr nyre). Urin former i nyrene, passerer inn i og gjennom rørene, inn i toppen av rørene, og inn i den renale papilla. Dette kan anses som en inngang til begeret, etter hvilken urin er passert.

Minor Calyx

Den mindre beger strekker seg videre fra den nyre pyramiden. En renal papilla (apex av renal pyramide) strekker seg inn i hulrommet, eller innerrøret, eller i et mindre beger. Dette gir en kanal for urin å strømme gjennom, slik at det å passere inn i den neste fasen av urinveiene, ureter.

Major Calyx

Den store beger består av mange små calyces. Når urinen har blitt samlet inn fra alle de nyre papiller, er samlet urin sendes til ureter gjennom de store calyces, som er nevnt i en haug som nyrebekken.

Ureter

Ureter er den muskulære røret som tar urinen samlet inn av renal papiller, mindre beger, store beger og nyrebekken og deretter sender den til blæren. Den fungerer effektivt som kanalen i nyrene, slik at det å outprocess noe avfall og kjemikalier.

Blæren og urinrøret

Blæren og urinrøret er endepunktet for urinen samlet i beger, lagre det i kroppen og deretter passerer det ut når blæren er full, vanligvis ved å sende en form for nervøs signal til hjernen om at blæren er full og må skal tømmes.