Digidexo.com

Hyperbar oksygenbehandling for MS

Mange leger fremme hyperbar oksygenbehandling som en verdig verktøy for å holde tilbake symptomer på multippel sklerose. Men noen fremtredende forskere og organisasjoner er uenige.

Identifikasjon

Hyperbarisk oksygenbehandling for MS innebærer å legge inn et forseglet kammer og puste 100 prosent rent oksygen ved en trykkhastighet langt høyere enn normalt.

Fordeler

Mange leger og organisasjoner mener HBOT gir noen MS lettelse. "HBO (t) er ikke en kur for MS - men det synes å tilby effektiv hjelp med slike kritiske symptomer som tretthet, dårlig balanse og mobilitet, sensorisk persepsjon problemer, inkontinens og, i noen tilfeller, talevansker," i henhold til Multiple Sclerosis Resource Center i Storbritannia.

Time Frame

Personer nylig diagnostisert med MS kan være i best posisjon til å realisere resultater. "Pasienter med multippel sklerose svarer godt med en innledende serie på 20 økter," sier Dr. Harold J. Gram Advanced Chiropractic Center i Maine. Behandlingen er vanligvis deretter skalert tilbake til en til to ganger per måned.

Advarsel

Mange leger og forskere tviler på effekten av HBOT for MS. I 2009, komplementær og alternativ medisin program på Rocky Mountain Multiple Sclerosis Center i Colorado skrev: "Praksis som bør unngås fordi de er ineffektive eller usikre inkluderer hyperbar oksygen."

Betraktninger

MS er ikke en av de 13 forholdene som er godkjent for HBOT behandling av The Undersea og Hyperbarisk Medical Society, det styrende organ for hyperbar medisin.