Digidexo.com

Pulserende brystsmerter Akkompagnert med smerter i venstre arm

Pulserende brystsmerter Akkompagnert med smerter i venstre arm


Mens brystsmerter kan ikke alltid indikere en alvorlig tilstand, er det alltid anbefales å søke legehjelp for alvorlig ubehag i brystet. Brystsmerter ledsaget av venstre arm smerter er ofte forbundet med livstruende tilstander.

Betydning

Brystsmerter betyr ofte en alvorlig medisinsk tilstand. Medisinsk behandling bør ikke utsettes.

Thoracic aortaaneurisme

Pulserende brystsmerter kan være et symptom på en thorax aortaaneurisme. Denne tilstand inntreffer når en del av aorta svekker eller buler. Hvis det berørte området skal sprekke, er pasienten i fare for alvorlig blødning.

Heart Attack

Brystsmerter i forbindelse med hjerteinfarkt kan variere fra en person til den neste. Imidlertid bør noen form for ubehag i brystet sammen med venstre arm smerter tas på alvor. Brystet og venstre arm smerte er ofte et symptom på et hjerteinfarkt eller angina.

Aortadisseksjon

En aortadisseksjon oppstår når en del av aorta indre vegg blir revet eller ødelagt. Denne tilstanden kjennetegnes av plutselige og alvorlige brystsmerter som kan stråle ut til ryggen, skuldre, armer nakke, kjeve, mage og hofter.

Galleblæren angrep

Galleblæren smerte begynner vanligvis i øvre mageområdet, men det kan reise til brystet og armen området og føre til pulserende smerter under angrepet.